Aplikace pro obsluhu chytré hasičské rukavice

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Holík International s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009727
Zahájení projektu: 15. 4. 2017
Ukončení projektu: 23. 8. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2017
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem projektu je návrh a naprogramování aplikace pro obsluhu chytré hasičské rukavice Holík SensPro. Aplikace bude naprogramována pro mobilní zařízení (telefon, tablet) pracující pod operačním systémem Apple iOS.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 232 500,00 Kč
Národní soukromá částka: 77 500,00 Kč
 
Celková částka: 310 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena