Aplikace kompletního uceleného modulu chladicího systému

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Hanon Systems Autopal Services s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0009738
Ukončení projektu: 16. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt s názvem "Aplikace kompletního uceleného modulu chladicího systému" je zaměřen na průmyslový výzkum a experimentální vývoj inovativního kompletního chladicího modulu pro aplikaci v automobilovém průmyslu - výsledek "prototyp". Chladící modul se skládá z několika tepelných výměníků s integrací náporových a chladicích prvků, modul bude integrován do omezeného prostoru v přední části automobilu, tak, aby splňoval požadavky a specifikace dané zákazníkem.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 239 008,50 Kč
Národní soukromá částka: 20 398 347,50 Kč
 
Celková částka: 32 637 356,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena