APLIKACE - FURTODOBOX, VÝVOJ NOVÉHO PRODUKTU

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: FurtodoBox s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012553
Zahájení projektu: 30. 11. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2020
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Podstatou projektu je vývoj nového zařízení - chytré poštovní schránky. Bude se jednat o osobní poštovní schránku s důmyslným systémem zajištění a provázaností se systémy doručovacích společností. Aktuálně obdobný produkt nikdo ve světě nenabízí. Budou vyvinuty 2 verze schránek, kromě základní chytré schránky je záměrem připravit také schránku v provedení termo pro uchování potravin. Podstatou projektu je: experimentální vývoj Cílem projektu je: 2x prototyp

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 710 636,00 Kč
Národní soukromá částka: 5 757 444,00 Kč
 
Celková částka: 10 468 080,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena