API NOVO MACHINERY - Vývoj informačního systému

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: API NOVO MACHINERY s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0013203
Zahájení projektu: 30. 4. 2018
Ukončení projektu: 17. 12. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt řeší návrh a vývoj foremního řídícího informačního systému a spolupráci s vývojovým odborným pracovištěm.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 113 400,00 Kč
Národní soukromá částka: 37 800,00 Kč
 
Celková částka: 151 200,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena