Analýza výrobního cyklu

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: LUCID spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010026
Zahájení projektu: 3. 7. 2017
Ukončení projektu: 31. 8. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2017
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Cílem projektu je spolupráce a sdílení poznatků a know how mezi společností Lucid spol. s r.o. (dále jen "Lucid) a řešitelem zadání - Technickou univerzitou Liberec (dále jen "TUL") reprezentující výzkumnou sféru. TUL je pro Lucid významným partnerem pro poradenství a expertní služby v oblasti rozborů, analýz, měření a v diagnostice. Projekt má za úkol řešit analýzu výrobního cyklu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 103 875,00 Kč
Národní soukromá částka: 34 625,00 Kč
 
Celková částka: 138 500,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena