Analýza technologií povrchového zpevnění tlakově namáhaných dílců v kluzných ložiskách

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: GTW BEARINGS s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010549
Zahájení projektu: 3. 7. 2017
Ukončení projektu: 28. 2. 2018
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na poskytnutí služby od výzkumné organizace. Služba souvisí s realizací projektů vývoje a uvedením na trh nových ložisek a ložiskových systémů se zaměřením na prodloužení jejich životnosti a zvýšení užitných vlastností. Hlavním předmětem služby je analýza a popis stavu povrchů tlakově namáhaných dílců kluzných ložisek, vytvořených různými technologickými procesy, a jejich testování v prostředí blízkému reálným provozním podmínkám. Výsledkem budou zprávy z testů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 247 500,00 Kč
Národní soukromá částka: 82 500,00 Kč
 
Celková částka: 330 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena