Analýza molekulárních markerů senescence listů Arabidopsis thaliana

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009012
Zahájení projektu: 11. 5. 2017
Ukončení projektu: 21. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2017
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt upevňuje rozvoj komunikace,sdílení poznatků a knowhow mezi podnikovou a výzkumnou sférou,které by PSI rádo využilo pro zintenzivnění vlastních inovačních aktivit,což bude mít dopad na posílení konkurenceschopnosti firmy a tím poukázat na hlubokou provázanost firmy s výzkumem.Předmětem služby bude analýza markerů vyjádřená měřením exprese genů spojených se senescencí listů u Arabidopsis thaliana získaných pomocí postupů high-throughput fenotypizací na PSI zařízeních a následná konzultace.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 154 650,00 Kč
Národní soukromá částka: 51 550,00 Kč
 
Celková částka: 206 200,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena