Analýza a optimalizace vybraných zkušebních postupů laboratornáích zkoušek asfaltových pásů používaných ve stavebnictví dle ČSN EN 13707 a ČSN 730605 ? 1

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: BITUMAX s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015604
Zahájení projektu: 8. 4. 2019
Ukončení projektu: 3. 12. 2019
Předpokládané datum ukončení: 16. 12. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt se zabývá analýzou a optimalizací zkušebních postupů laboratornáích zkoušek asfaltových pásů používaných ve stavebnictví dle dle ČSN EN 13707 a především dle ČSN 730605 ? 1. V první fázi bude proveden rozbor jednotlivých zkušebních postupů s upozorněním na nejednoznačně definovaná místa u příslušných zkoušek. V aplikační fázi budou u příslušných zkoušek provedeny zkušební postupy v rámci variant ( možností), které nejednoznačný zkušební postup umožňuje.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 294 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 98 000,00 Kč
 
Celková částka: 392 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena