Analýza a optimalizace lázní Rogal

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: EKOCHEM - PPÚ s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014891
Zahájení projektu: 15. 1. 2019
Ukončení projektu: 29. 7. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt spočívá v analýze a následné optimalizaci odmašťovacích lázní a lázní pro utěsnění povrchu. Cílem je zvýšení účinnosti a životnosti těchto lázní, které znamená lepší uplatnění na trhu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 298 875,00 Kč
Národní soukromá částka: 99 625,00 Kč
 
Celková částka: 398 500,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena