Analýza a návrh adaptace systému Querytherm pro průmyslové provozy

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ECOONE EUROPE s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009767
Zahájení projektu: 25. 3. 2017
Ukončení projektu: 28. 6. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2017
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Žadatel je výrobcem řídicího systému Querytherm pro regulaci dodávky tepelné energie potřebné pro vytápění objektů. V současné se chystá rozšířit nasazení systému i do oblasti průmyslových provozů, se kterými doposud nemá zkušenosti. Předmětem poskytnutí služby je analyzovat funkci zařízení na dvou vybraných referenčních instalacích z pohledu dosahované energetické efektivity regulačního algoritmu a navrhnout nutné korekce tohoto algoritmu či úpravy systému.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 217 444,50 Kč
Národní soukromá částka: 72 481,50 Kč
 
Celková částka: 289 926,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena