Algotech Compact Data Collector

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Algotech, a.s.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012225
Zahájení projektu: 1. 12. 2017
Ukončení projektu: 31. 5. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem projektu je experimentální vývoj samostatného a uceleného řešení sběru dat v rámci skladových a výrobních aplikací pomocí inteligentních čteček čárových kódů a interakce s ERP systémem. Výstupem projektu bude Software.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 420 325,60 Kč
Národní soukromá částka: 4 494 890,40 Kč
 
Celková částka: 6 915 216,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena