Akustické parametry přeslechových tlumičů hluku

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Greif-akustika, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014826
Zahájení projektu: 4. 2. 2019
Ukončení projektu: 24. 6. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt se zabývá vývojem přeslechových tlumičů hluku určených pro instalaci v administrativních budovách. Cílem je vyvinout přeslechový tlumič, který bude možné umístit nad podhledu odsávané chodby. Tímto by tlumič zabránil šíření nežádoucího zvuku mezi kancelářemi. Předmětem spolupráce je proměření akustických parametrů - útlumu hluku předmětného tlumiče v závislosti na jeho délce v laboratorních podmínkách.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 102 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 34 000,00 Kč
 
Celková částka: 136 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena