ADA5 - mikropočítač pro řizení technologií

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ADDAT s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0011392
Zahájení projektu: 6. 8. 2018
Ukončení projektu: 30. 11. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na zavedení výroby nového výrobku - ADA5. Jedná se miniaturizovaný technologický mikropočítač.Pro zavedení výroby potřebujeme nové přesné technologie osazování součástek SMD, tj. přesný osazovací stroj s vstupními a výstupními automatickými podavači.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 229 750,00 Kč
Národní soukromá částka: 2 725 250,00 Kč
 
Celková částka: 4 955 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena