AD TECH Centrum

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_035/0007158
Zahájení projektu: 1. 5. 2017
Ukončení projektu: 30. 6. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt AD TECH Centrum je zaměřen na rozvoj podpory inovativního podnikání prostřednictvím nově vzniklého AD TECH centra. Základem činnosti centra je poskytování poradenských a technologických služeb malým a středním podnikům (MSP) v Moravskoslezském kraji i mimo něj v oblastech spojených s aditivní výrobou. Pro realizaci projektu je v budově Podnikatelského inkubátoru VŠB-TUO vyčleněna plocha 80,09m2, realizace projektu bude tedy probíhat v Ostravě.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 661 807,50 Kč
Národní soukromá částka: 3 220 602,50 Kč
 
Celková částka: 12 882 410,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena