Vzdělávání pro praxi - Rozvoj spolupráce mezi MZLU v Brně a podnikatelskou a veřejnou sférou

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Příjemce: Mendelova univerzita v Brně
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0179
Zahájení projektu: 1. 6. 2009
Ukončení projektu: 30. 6. 2011
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt řeší systémový nedostatek nízké úrovně komunikace a spolupráce mezi MZLU a potenciálními zaměstnavateli jejích studentů. Díky projektu byla vytvořena elektronická on-line platforma (databáze) jak pro studenty, tak pro zaměstnavatele z regionu, díky níž dojde k relevantnímu propojení požadavků studentů na praxi a zaměstnavatelů na praktikanty. Velkým přínosem projektu je navázání dialogu mezi podnikatelskou a akademickou sférou, která povede k vytvoření báze spolupráce běžné v západníchzemích, kde požadavky praxe jsou průběžně monitorovány a implementovány do vzdělávacích programů. Výstupem projektu je revize kompetencí studentů získaných absolvováním předmětů na FRRMS a zejména jejich ověření praxí, databáze profilů studentů a jejich kompetencí propojená na databázi zaměstnavatelů s jejich požadavky na praktikanty, evaluační dotazník (studenti, zaměstnavatelé), kulaté stoly, semináře a workshopy.

Pro zajištění zaměstnavatelů je partnerem projektu RHK Brno a SOCR ČR.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 170 791,64 Kč
Veřejné zdroje ČR: 773 227,00 Kč
 
Celková částka: 5 944 019,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena