Vltava - řeka k poznání

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.06/01.0005
Zahájení projektu: 5. 1. 2009
Ukončení projektu: 20. 12. 2011
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt zavádí do výuky formy práce, které ji zefektivní a pro žáky budou motivující. Zastřešujícím tématem aktivit projektu je VLTAVA. V každém roce realizace budou zapojení žáci gymnázia zpracovávat dílčí téma (příloha 6). Žáci odborné školy ekonomické budou zakládat a vést fiktivní firmu jako cestovní kancelář propagující Povltaví. Rozdělení do dílčích témat umožní systematickou práci a přitom podtrhne provázanost vzdělávacích oblastí RVP.
Klíčové aktivity jsou zaměřeny na sběr informací ( Projektové dny; Exkurze, terénní a odborné kurzy; Fiktivní firma=FIF), jejich zpracování ( Projektové dny; Tvorba pracovních listů; FIF) a prezentaci výsledků práce ( Pořádání výstav a konferencí; FIF). Důraz je kladen na práci v terénu a na osobní zkušenosti žáků jako podmínku citové zainteresovanosti (= prohlubování dopadu na osobnost). Konečným cílem je změna profilu absolventů.
Kromě aktuálního zapojení žáků má projekt přinést nové materiály a pilotní ověření vytvořených metodik práce.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 034 451,03 Kč
Veřejné zdroje ČR: 535 491,00 Kč
 
Celková částka: 3 569 942,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena