Vila Tugendhat

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Příjemce: Statutární město Brno
Registrační číslo: CZ.1.06/5.1.00/01.06093
Zahájení projektu: 1. 6. 2009
Ukončení projektu: 31. 5. 2012
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektuHlavním cílem projektu byl rozvoj a modernizace Studijního a dokumentačního centra (SDC) při vile Tugendhat, jehož úkolem je shromažďovat dokumenty o stavbě, architektovi a stavebnících vily a zpřístupnit je odborné veřejnosti. SDC se rovněž bude zaměřovat na studium širších historických souvislostí s důrazem na brněnskou architekturu od počátku 20. století až po současnost a dílo architekta Miese. Oblast činnosti se nebude omezovat pouze na tradiční badatelský režim pro odbornou veřejnost, ale jeho ambicí je poskytování nových kulturních potřeb v různých tematických okruzích. V rámci projektu bude rehabilitováno zázemí SDC vila Tugendhat, jejíž současný stavebně technický stav se v některých případech blíží stavu havarijnímu. Činnost SDC je provozně i obsahově garantována Muzeem města Brna, které se může opřít o jednu z nejkvalitnějších sbírek moderní architektury u nás a které je k tomu vybaveno kvalifikovanými odborníky v tomto oboru. Vlastníkem vily a investorem je město Brno.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 125 662 996,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 15 415 752,00 Kč
 
Celková částka: 141 078 748,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena