Park Nová Pasířská

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: MĚSTO JABLONEC NAD NISOU
Registrační číslo: CZ.1.06/5.2.00/07.06269
Zahájení projektu: 15. 4. 2010
Ukončení projektu: 24. 9. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Cílem je zvýšení kvality života obyvatel Jablonce nad Nisou, zóny Žižkův Vrch revitalizací veřejného prostranství ohraničeného ulicemi Nová Pasířská, Vodní, U Lávky a U Balvanu. V rámci projektu budou vznikat nové konstrukce pěších komunikací, nové povrchy a konstrukce parkových ploch včetně odvodnění. V rámci bezbariérových opatření se plánuje například vybudování snížených obrubníků chodníků. Nově bude zpevněna plocha pro příležitostné akce. Pro cyklisty a in-line bruslaře se plánuje vybudování nové cyklostezky a lávky přes tok Lužické Nisy. V projektu je též počítáno s instalováním nového veřejného osvětlení a s demolicí nepotřebných zpevněných ploch. Na stávající zeleni bude proveden průklest a zahradnická úprava stromů a keřů, příp. vykácení náletových dřevin. Zeleň bude doplněna o nové keře a stromy. Nezpevněné plochy budou ohumusovány a zatravněny. Vyznačené parkové plochy (vč. pěších komunikací) budou doplněny lavičkami.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 421 447,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 662 609,00 Kč
 
Celková částka: 11 084 056,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena