Národní centrum divadla a tance

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Národní památkový ústav
Registrační číslo: CZ.1.06/5.1.00/02.07142
Zahájení projektu: 15. 8. 2009
Ukončení projektu: 30. 6. 2015
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt Národního centra divadla a tance (NCDT) je zaměřen na vybudování celostátní moderní kulturní infrastruktury, která poskytne technologické zázemí a konzultační podporu při tvorbě a zpřístupnění produktů a služeb v oblasti soudobého divadla a tance. Díky rekonstrukci dnes nevyužitých částí národní kulturní památky (NKP) Státního zámku (SZ) Valtice, které jsou dnes v kritickém stavu, vznikne zázemí pro přípravu a prezentaci divadelních a tanečních inscenací partnerů projektu a dalších amatérských či profesionálních uměleckých ansámblů. NCDT poskytne odpovídající zázemí pro edukační programy v oblasti divadla, tance a soudobého zpracování původní historické tvorby (odborné lektory zajistí partneři a další odborné organizace). Součástí NCDT bude tak e-badatelna, která poskytne unikátní materiály pro badatelsko-studijně-edukační činnost v dané oblasti. V rámci NCDT budou pořádány tematické výstavy zaměřené na prezentaci soudobé divadelní a taneční kultury a její historický vývoj.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 151 751 667,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 26 779 710,00 Kč
 
Celková částka: 178 531 377,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena