Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče Nemocnice Jihlava

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.1.06/3.2.01/01.00087
Zahájení projektu: 1. 3. 2009
Ukončení projektu: 30. 11. 2009
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Rozšíření stávajících kapacit a pořízení nových zdravotnických prostředků centra komplexní onkologické péče Nemocnice Jihlava. Projekt je cílený na zvýšení standardu vybavenosti zdravotnickými prostředky a příslušenstvím pro oblast diagnostiky onkologických onemocnění, v rámci toho bude pořízen nový přístroj magnetické rezonance o síle magnetického pole 1,5T, což bude vůbec první svého druhu v kraji Vysočina. Dalším zásadním přínosem projektu je pořízení druhého lineárního urychlovače, který vyřeší problém nedostačující kapacity stávajícího vybavení KOC Jihlava vzhledem k jeho spádové oblasti. Součástí projektu je také dílčí modernizace dozimetrických sestav a pořízení potřebných sestav pro zajištění ochrany pacientů a obsluhujícího personálu. Cíle projektu jsou v souladu se plánem rozvoje (http://www.kr-vysocina.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=450008&id_org=450008&id=1835328&p1=0&p2=&p3= ) zdravotnictví kraje Vysočina - Zdravotní plán kraje Vysočina, reflektují aktuální stav poptávky péči o pacienty v tomto regionu a také zohledňují trendy a požadavky na moderní koncepci péče o onkologické pacienty. Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na celou cílovou skupinu (tj. obyvatele měst i vesnic ve spádové oblasti - což nelze v žádosti Benefit - část horizontální kritéria vyznačit), v rámci indikátoru projektu k úrovni standardu vybavenosti je cílem dosáhnout 52,9% ze stávajících 43,1% - viz. příloha.č.20.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 68 518 807,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 12 091 555,00 Kč
 
Celková částka: 80 610 362,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena