Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" v Hazlově, p.o.,1.etapa, část I

Programové období: 2007-2013
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Karlovarský kraj
Registrační číslo: CZ.1.06/3.1.00/07.08288
Zahájení projektu: 1. 6. 2012
Ukončení projektu: 31. 12. 2013
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení a rekonstrukce bytové jednotky a dostavba rodinného domu, ve kterých provedením stavebních úprav vzniknou skupinové domácnosti pro 3 a 4 uživatele transformovaného Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace (dále jen DOZP "PATA" v Hazlově, p.o.). Uživatelům bude v objektech poskytnuta sociální služba chráněné bydlení.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 864 776,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 400 030,00 Kč
 
Celková částka: 3 264 806,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena