Efektivní vzdělávání zaměstnanců společnosti MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s.

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 4 OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Příjemce:
Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/35.00062
Zahájení projektu: 14. 9. 2009
Ukončení projektu: 31. 8. 2011
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Z EGYPTA DO KOJETÍNA

 

Už staří Egypťané věděli, co je destilace a používali ji k výrobě omamných nápojů. Od nich převzali toto tajemství Řekové a pak Římané. Od 4. století n. l. se začala výroba lihu pomalu šířit po celé Evropě. Dnes je lihovarnictví významnou součástí potravinářského průmyslu i v České republice.

O Moravském lihovaru v Kojetíně se začalo poprvé mluvit v roce 1912. Tehdy padl nápad na jeho založení v rámci tamního cukrovaru. O dva roky později byla jeho výstavba hotová a lihovarská kampaň se rozjela. Od té doby se hodně změnilo a podnik patří k významným výrobcům nejkvalitnějšího lihu v Evropě.

Jednou z firemních priorit je dobrá personální politika. V září 2009 proto vedení firmy zahájilo vzdělávací kurzy financované z ESF, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Lihovar dostal na základě kvalitně zpracovaného projektu více než 4,4 mil. Kč.

„Zásadním cílem projektu je zvýšení adaptability a kvalifikace zaměstnanců prostřednictvím rozvoje jejich znalostí a dovedností - jako východisko ze současné hospodářské krize a složité situace. Specifickým cílem je posílení udržitelnosti pracovních pozic ve firmě s využitím inovativních přístupů,“ popisují autoři podstatu projektu.

          Za téměř dva roky projde 56 vybraných zaměstnanců komplexním vzdělávacím plánem. Zdokonalí se v tzv. měkkých dovednostech, zejména komunikaci, zvládání stresu, řízení času nebo vyjednávání, tedy v dovednostech, které uplatní při kontaktu s lidmi. Semináře jsou zaměřené i na oblast informačních technologií a na cizí jazyky. Pro zajištění maximálního komfortu mohou zaměstnanci při získávání nových vědomostí využít metody B-learningu a zvyšovat si kvalifikaci prostřednictvím svého počítače z domova nebo kanceláře.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 744 204,01 Kč
Veřejné zdroje ČR: 606 779,00 Kč
 
Celková částka: 4 350 983,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena