Komplexní projekt inovace výrobních postupů

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: Lovochemie, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.03/4.1.00/14.00644
Zahájení projektu: 1. 3. 2012
Ukončení projektu: 30. 11. 2015
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předkládaný dotační projekt je zaměřen na inovaci výrobního procesu ve výrobě dusíkatých sloučenin - jednosložkového hnojiva ledek vápenatý. Předmětem projektu je pořízení nových, moderních technologií a know how, které zapříčiní inovativní změnu výrobního procesu ve společnosti Lovochemie, a.s. Výrobní proces bude svým charakterem unikátní nejen v rámci společnosti žadatele, ale také na území ČR. Výsledkem zefektivnění způsobu výroby dusíkatých sloučenin budou výrobky kvalitativně vyšší úrovně, čímž bude posílena také konkurenceschopnost výrobků na trhu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 50 000 000,00 Kč
Soukromé zdroje: 75 000 004,00 Kč
 
Celková částka: 125 000 004,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena