ICT pro efektivní práci ve výrobě, ve skladech a na logistice - 2010

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: RACIO, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.03/2.2.00/33.00068
Zahájení projektu: 1. 6. 2010
Ukončení projektu: 27. 6. 2011
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Projekt má zajistit zefektivnění vnitřních procesů firmy. Díky potřebám trhu, RACIU v posledních letech extrémně narostl počet položek, má v současné době zhruba 400 výrobních a nakupovaných položek a s tím souvisejících zhruba 600 materiálových položek. Především ve výrobě, skladech a logistice je zavedení ICT pro sběr a zpracování, sledování a vyhodnocování efektivity dílčích procesů nutné pro zlepšení ekonomiky firmy. V současné době na těchto úsecích lze nacházet úspory, dnešní ruční zpracování klíčových položek je již nedostačující, chybí obecně vyhodnocování práce v souvislosti s časovou jednotkou, což firmě přináší nemalé ztráty. Sortiment výroby tvoří asi 300 výrobků různých typů vyžadující velké množství různých typů výrobních zařízení. Speciální požadavky zákazníků vyžadují zefektivnit výrobu a zahájit sledování ztrátových časů a poklesů výkonů v souvislosti s přestavbou a seřizováním linek, sledování "start-up" časů při najíždění a ukončení dílčích zakázek. Zavedení ICT prosledování výroby umožní zefektivnit preventivní údržby strojů a maximálně využít výrobních kapacit zařízení. Další využití bude směřováno na zefektivnění práce obslužných a servisních pracovníků, na zvýšení kvality práce a výkonů, stejně jako na snižování prostojů a podílu nekvalitní výroby ovlivněné osobními dispozicemi jednotlivých zaměstnanců. Dnešní ruční sledování, které zatěžuje pracovníky výroby administrativně je díky tomuto značně omezené a mnohdy neobjektivně vyhodnocované.
Stejná situace je na logistice, kde je potřeba vybudovat ICT pro sledování a vyhodnocování práce interních a externích dopravců, což v důsledku přispěje ke zvýšení bezpečnosti a kontroly zaměstnanců, snížení nákladů na přepravu a v konečném důsledku zvýšení zisku.
Na úseku skladu (expedice, nákup) je nutné zefektivnit práci skladníků a zprůchodnit tak další část logistických cest, vytvořit nástroj pro sledování lokací dle šarží, a díky tomu vyhodnocovat vytíženost skladových prostor.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 751 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 309 000,00 Kč
Soukromé zdroje: 2 060 000,00 Kč
 
Celková částka: 4 120 000,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena