Ekocentrum otevřené

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: ZO ČSOP Vlašim
Registrační číslo: CZ.1.02/7.1.00/14.23217
Zahájení projektu: 4. 12. 2014
Ukončení projektu: 31. 8. 2015
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předložený projekt řeší úpravy dispozice části 1. NP, 1. PP a 2. NP a fasády historické budovy čp. 264 ve Vlašimi, sídla Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim. ČSOP Vlašim zde sídlí od roku 1994, kdy došlo k stavebním úpravám historické budovy, jejíž nejstarší původní části pocházejí ze 17. století. V roce 2012 byla v areálu náležejícím k budově ekocentra otevřena expoziční část záchranné stanice pro živočichy Vlašim ? paraZOO. Projekt řeší zajištění prostor pro EVVO návštěvníků. Cílem stavebníchúprav přízemí domu je snaha vytvořit prostory pro poskytování ekoporadenství a osvětu návštěvníků ekocentra a paraZOO. Celá budova bude bezbariérově přístupná. Součástí projektu je i zateplení celé budovy a výměna nevyhovujících oken a také instalace solárního systému pro napájení části osvětlení a výměna svítidel za úsporná LED svítidla.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 641 427,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 449 495,00 Kč
Soukromé zdroje: 898 991,00 Kč
 
Celková částka: 8 989 913,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena