Obnova biodiverzity květnatých luk Podblanicka

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: ZO ČSOP Vlašim
Registrační číslo: CZ.1.02/6.2.00/11.12291
Zahájení projektu: 3. 6. 2013
Ukončení projektu: 31. 8. 2015
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem podpory jsou managementová opatření v k.ú. Horní Lhota, Vlašim, Kuňovice, Mnichovice, Nakvasovice, Blažejovice, Řísnice, Drahňovice, Pravonín, Losiny, Chabeřice a Jetřichovice. V rámci realizace akce bude prováděno kosení a pastva mokřadních a stepních luk.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 936 634,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 518 229,00 Kč
Soukromé zdroje: 383 874,00 Kč
 
Celková částka: 3 838 737,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena