Rekultivace skládky Komárovice

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: OBEC KOMÁROVICE
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00002
Zahájení projektu: 4. 6. 2008
Ukončení projektu: 30. 9. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

V rámci technické rekultivace bylo provedeno urovnání povrchu skládky a překrytí uzavírací vrstvou obsahující těsnící a rekultivační vrstvu. Bylo provedeno překrytí skládky těsnící vrstvou a rekultivační vrstvou tak, aby bylo zamezeno proplachování skládky a následnému ohrožení podzemních vod a životního prostředí. Po provedení rekultivace byl prostor skládky oplocen, rekultivační vrstva byla oseta travní směsí. Na obvodu byly vysázeny keře, uvnitř území pak stromy ve skupinách.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 295 058,53 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 110 892,00 Kč
 
Celková částka: 7 405 951,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena