Zřízení univerzitní mateřské školy PřF UK s přírodovědným zaměřením v objektu Benátská 4, Praha 2

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: Univerzita Karlova v Praze
Registrační číslo: CZ.2.17/2.1.00/34150
Zahájení projektu: 1. 7. 2012
Ukončení projektu: 31. 5. 2014
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

CÍLOVÁ SKUPINA Zaměstnanci a členové výzkumných týmů žadatele, kteří mají děti v předškolním věku. Zejména pro ženy v této cílové skupině je problematické věnovat se naplno vědecké práci, dalšímu studiu v daném oboru a zároveň plnohodnotné péči o rodinu. POTŘEBNOST PROJEKTU V případě, že akademičtí pracovníci či studenti doktorského studia UK zůstanou na rodičovské dovolené delší dobu, jejich opětovné zapojení do profesního života je objektivně obtížnější než v jiných oborech, protože oblast vědy a výzkumu se neustále dynamicky vyvíjí. PřF UK v současnosti disponuje prostory v areálu Botanické zahrady, které mají ideální polohu a docházkovou dostupnost zejména pro zaměstnance fakulty i posluchače doktorského studia a které jsou vhodné prozřízení univerzitní MŠ. Dle interního průzkumu v organizaci bylo zjištěno, že 90% oslovených respondentů, kteří zároveň mají děti v předškolním a mladším věku, by uvítalo MŠ v blízkosti pracoviště. Důvodem ke zřízení univerzitní MŠ je nejenom vstřícný krok organizace, primárně k zaměstnancům a doktorandům Přírodovědecké fakulty, prostřednictvím rozšíření nabídky v oblasti sociálních benefitů, což doplňkově umožní udržení kvalifikovaného personálu na PřF UK. CÍLE A VÝSTUPY Cílem projektu je vybudování MŠ v prostorách PřF UK a zahájení jejího provozu do listopadu 2013. Pro dosažení tohoto cíle je nezbytné realizovat tyto dílčí kroky: (i) Uvolnění a rekonstrukce prostor (využití prostor pro školku bylo schváleno vedením PřF UK, která bude v případě úspěchu projektu v OPPA rekonstrukci financovat), (ii) vybavení zrekonstruovaných prostor nábytkem a provozním vybavením, (iv) vybudování dětského hřiště, (v) realizace výběrových řízení na ředitele MŠ a další personál, výběr poskytovatele služeb (stravování dětí a prádelna), (vi) vytvoření školního vzdělávacího programu podle RVP PV, (vii) podpora provozu MŠ po dobu minimálně 12 měsíců. Plánované aktivity naplní realizační tým projektu, který se skládá výhradně z pracovníků žadatele.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 613 167,28 Kč
Veřejné zdroje ČR: 459 419,00 Kč
 
Celková částka: 3 072 586,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena