RTT Střelničná - Klapkova včetně smyčky Březiněveská

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost
Registrační číslo: CZ.2.16/1.1.00/22006
Zahájení projektu: 19. 5. 2009
Ukončení projektu: 25. 9. 2009
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt je investiční akcí zaměřenou na zlepšení obslužnosti veřejnou dopravou a zvýšení bezpečnosti a komfortu veřejné dopravy prostřednictvím rekonstrukce tramvajové křižovatky a tramvajové smyčky.
Je lokalizován v Praze 8 v prostoru křižovatky Střelničná / Klapkova, zprostředkovaně má dopad na celé území Prahy.
Projekt reaguje na poptávku po veřejné dopravě mezi cílovými skupinami a naplňuje cíle OPPK i Strategického plánu hl.m.Prahy.
Celkové výdaje na projekt dosahují částky 126,4 mil. Kč, z toho způsobilé výdej 104,5 mil. Kč a nezpůsobilé výdaje 21,8 mil. Kč.
Projekt bude realizován od 18.5.2009 do 31.8.2009.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 83 163 215,33 Kč
Veřejné zdroje ČR: 14 675 860,00 Kč
 
Celková částka: 97 839 075,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena