Rozšíření školky pro Sibřinu a okolí

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: OBEC SIBŘINA
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/23.00505
Zahájení projektu: 1. 11. 2009
Ukončení projektu: 30. 11. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Hlavním cílem připraveného projektu je zvýšení kapacity mateřské školy v obci Sibřina ze stávajících 51 dětí, na kapacitu 76 dětí. Důvodem je dlouhodobě rostoucí poptávka dětí po umisťování dětí do MŠ v zázemí hlavního města Prahy.
Počet oddělení bude zvýšen na čtyři, po 15, 15, 28 a 18 dětech, splňující všechny hygienické předpisy. Projektu byla konzultována se všemi dotčenými orgány státní správy.
Důvodem je také vytvoření podmínek pro rozvoj a podporu dalších projektů pro občany obce Sibřina, zejména volnočasových aktivit.
Dalším přínosem je vytvoření minimálně 2 pracovních míst učitelek MŠ, zhodnocení majetku obce Sibřina a celkové zkvalitnění prostředí venkovské obce v blízkosti hl.m. Prahy.
Projekt je připraven k realizaci.
K dispozici je Územní rozhodnutí i Stavební povolení. Projektové práce a rozpočty jsou k dispozici. Obec Sibřina disponuje dostatečnými finančními zdroji pro spolufinancování i předfinancování projektu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 17 815 635,02 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 143 934,00 Kč
 
Celková částka: 20 959 569,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena