Kasárna Kolín - Komunitní centrum sociálních služeb

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Občanské sdružení Prostor
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/11.00257
Zahájení projektu: 1. 9. 2009
Ukončení projektu: 30. 12. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt Komunitního centra sociálních služeb je výsledkem komunitního plánování sociálních služeb v regionu Kolín a Kutná Hora. Projekt vybuduje zázemí pro 4 stávající sociální služby, vytvoří 2 nové sociální služby a zajistí vznik informačního centra sociálních služeb pro regiony Kolín a Kutná Hora. Komunitní centrum vznikne revitalizací brownfieldu nedaleko centra města na místě zrušených kasáren v majetku města Kolín (pro účely realizace projektu a provozování soc. služeb pronajaty Občanskému sdružení Prostor).
Uživatelé sociálních služeb umístěných v komunitním centru budou z 85 % odpovídat cílovým skupinám uvedeným ve výzvě č. 11, zbývajících 15 % naplňuje skupina osob v krizi bez rozdílu věku (tedy i dospělí) a veřejnost využívajícíinformační služby.
Realizace spočívá v rekonstrukci zdevastovaného areálu bývalých kasáren, čímž vznikne budova NZDM, budova dalších soc.služeb a venkovní areál s hřištěm (amfiteátrem).
Realizace bude probíhat v úzké spolupráci s městem Kolín.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 28 650 739,54 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 058 156,00 Kč
Soukromé zdroje: 2 733 154,00 Kč
 
Celková částka: 36 442 050,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena