Dostavba MŠ Dr. Beneše

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: MĚSTO BRANDÝS N.L.-ST.BOLESLAV
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/12.00237
Zahájení projektu: 1. 7. 2008
Ukončení projektu: 28. 2. 2009
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt je nutné realizovat z důvodu zlepšení dostupnosti a kvality veřejných služeb v oblasti poskytování předškolního vzdělávání dětí.
Projekt je určen pro rodiče dětí v předškolním věku, kteří poptávají umístění dětí do MŠ, žáky (děti) MŠ Dr. Beneše, kteří poptávají moderní způsoby vzdělávání a současné a potenciální investory v oblasti bytové výstavby, kteří poptávají dostatečnou kapacitu školských zařízení.
Cílem projektu je zvýšit kvalitu života residentů města, zvýšit atraktivitu města pro investory, zlepšit dostupnost a kvalitu veřejných služeb.
Cíl projektu bude dosažen zbudováním nové učebny pro 1. ročník, zvýšením kapacity MŠ Dr. Beneše o 12 míst, zavedením moderní technologie do výuky a zbudováním terasy pro venkovní učebnu.
Plánované aktivity budou zaštítěny městem Brandýsem nad Labem - Starou Boleslaví a po stránce organizační zajištěny vedoucím projektového týmu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 276 889,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 578 274,00 Kč
 
Celková částka: 3 855 164,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena