Diagnostika nového tisíciletí pro šetrnější péči o pacienta

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Městská nemocnice Městec Králové a.s.
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/14.00322
Zahájení projektu: 1. 11. 2008
Ukončení projektu: 31. 1. 2009
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Záměrem Městské nemocnice Městec Králové, a.s. je zakoupit specializovaný přístroj "Skiaskopicko - skiagrafický komplet pro provádění RTG vyšetření s technologií přímé digitalizace snímků". Tento přístroj plně nahradí dva nevyhovující a zastaralé přístroje, které již v nemocnici značně přesluhují a jsou udržovány v provozu jen obtížně a s velkými náklady.
Hlavními přínosy projektu je podstatné snížení vystavování pacientů škodlivému ionizujícímu záření, celkové zrychlení vyšetření, zjednodušení manipulace se záznamem díky technologii přímé digitalizace a rozšíření nabídky prováděných vyšetření o typy, za kterými museli pacienti doposud dojíždět do jiných nemocnic. Díky technologii přímé digitalizace se podstatně urychlí a usnadní konzultace s odborníky z vyšších pracovišť, hlavně s partnery projektu Oblastní nemocnicí Kolín, a.s a Kladno. Pořízením přístroje se pro pacienty všech oddělení nemocnice i okolních ambulacní praktických lékařů vytvoří moderní radiodiagnostické pracoviště.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 329 046,79 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 999 242,00 Kč
 
Celková částka: 13 328 289,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena