Dětské hřiště při MŠ Pohádka

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Kutná Hora
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/31.00601
Zahájení projektu: 1. 4. 2010
Ukončení projektu: 24. 6. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Realizací projektu dojde ke zvýšení nabídky volnočasové infrastruktury ve městě Kutná Hora prostřednictvím modernizace dětského hřiště, které je součástí Mateřské školy Pohádka. Výsledkem projektu bude revitalizace hřiště, které se dlouhodobě nachází ve špatném technickém stavu, který neumožňuje jeho plné využití. Cílová skupina projektu se oproti stávajícímu stavu výrazně rozšíří, protože hřiště bude v provozní fázi nově zpřístupněno také široké veřejnosti, resp. rodičům s malými dětmi. Doposud hřiště využívaly pouze děti z mateřské školy. Výstupem projektu bude instalace cca 25 herních prvků, terénní úpravy, oplocení a instalace mobiliáře. Žadatelem o dotaci je město Kutná Hora, které na projektu úzce spolupracuje s MŠ Pohádka, jenž bude garantem provozní udržitelnosti projektu. Dodavatel herních prvků bude vybrán na základě výběrového řízení, jež bude organizováno městem Kutná Hora.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 355 721,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 533 545,00 Kč
 
Celková částka: 1 889 266,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena