Braškov - revitalizace návsí

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Obec Braškov
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/10.00228
Zahájení projektu: 16. 2. 2009
Ukončení projektu: 28. 2. 2010
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt Braškov - revitalizace návsí je komplexní investiční záměr revitalizace veřejných prostranství v obci Braškov. V rámci projektu budou upraveny plochy v centrálních částech obce, tj. náves Braškov a náves Braškov-Valdek. Kromě samotné úpravy povrchů a zeleně řeší projekt také vybavení návsí mobiliářem, herními prvky pro děti, drobnými architektonickými prvky, veřejným osvětlením a veřejným rozhlasem. Součástí projektu je rovněž zkvalitnění vzájemného propojení těchto návsí úpravou místních komunikací a vybudováním komunikace pro pěší.
Předpokladem projektu je skutečnost, že kvalitnější a využitelnější plochy v obci vytvoří lepší podmínky pro vzájemné interakce místních obyvatel a trávení volného času v místě bydliště. Projekt tak přispěje k větší identifikaci obyvatel s obcí a stabilizaci osídlení obce.
Fyzická realizace projektu je plánována na období 02/2009 - 04/2010.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 30 446 343,55 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 372 884,00 Kč
 
Celková částka: 35 819 228,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena