Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Muzeum a společenské centrum Dobrovice, o.p.s.
Registrační číslo: CZ.1.15/2.2.00/05.00063
Zahájení projektu: 18. 7. 2008
Ukončení projektu: 30. 4. 2010
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Cílem projektu je rekonstrukce nevyužívané kulturní nemovité památky, areálu hospodářského dvora v Dobrovici, jež má vysoký kulturně-historický a památkový význam, za účelem vybudování muzea cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice. Mezi hlavní důvody realizace projektu patří zájem o zachování kulturního dědictví jmenovaných oborů a rozšíření nabídky poznávacího cestovního ruchu. S vybudováním muzea souvisí vybudování prostor pro obslužné aktivity jako administrativního zázemí, depozitáře exponátů, prodejny suvenýrů, informačního panelu a parkoviště, určených pro návštěvníky muzea. Projekt směřuje mimo jiné k využití kulturní památky pro účely poznávacího cestovního ruchu, vybudování partnerství a naplnění jednoho z opatření Státní politiky životního prostředí ČR v oblasti regionálního rozvoje, obnovy venkova a cestovního ruchu, a to rozšířit cestovní ruch a turistiku do méně atraktivních oblastí pomocí SF.
Více informací viz Doplňující informace k žádosti.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 138 500 521,26 Kč
Veřejné zdroje ČR: 24 451 631,00 Kč
Soukromé zdroje: 13 212 336,00 Kč
 
Celková částka: 176 164 488,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena