Mladoboleslavsko - nejen brána do Českého ráje

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Kultura města Mladá Boleslav a.s.
Registrační číslo: CZ.1.15/2.3.00/57.01161
Zahájení projektu: 1. 9. 2012
Ukončení projektu: 31. 3. 2014
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt chce dosáhnout zvýšení návštěvnosti a prodloužit stávající dobu pobytu v regionu Mladoboleslavsko. Tohoto záměru chce dosáhnout cílenou a jednotnou propagací turistických zajímavostí. Projekt představuje soubor několika klíčových aktivit. V rámci jeho realizace dojde k vytvoření jednotného vizuálního stylu, který umožní sepjetí významých dějinných událostí a přírodních a historických památek regionu. Tento krok podpoří vzájemnou spolupráci subjektů cestovního ruchu a zlepší a zprůhlednípropagaci regionu navenek. Další aktivitou projektu je tvorba webového portálu regionu Mladoboleslavsko. Tento počin má za úkol systematizovat nabídku regionu a poukázat na možnosti zdejšího vyžití uživatelům internetu.V rámci projektu dojde také ketvorbě tištěných materiálů a DVD,které upozorní na stávající bohatou nabídku turistických zajímavostí. Realizaci těchto aktivit a koordinaci rozvoje CR zajistí Infocentrum Mladá Boleslav, složka žadatelské organizace Kultury města Mladá Boleslav a.s.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 186 602,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 796 650,00 Kč
 
Celková částka: 3 983 252,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena