Cyklostezka LABE

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Nymburk
Registrační číslo: CZ.1.15/2.2.00/38.00918
Zahájení projektu: 1. 9. 2010
Ukončení projektu: 30. 4. 2011
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Cílem realizace projektu je zvýšení atraktivity regionu Nymburska pro cestovní ruch. Region Nymburska, spadajícím do úrodné oblasti Polabí, je svojí rovinatou polohou atraktivním prostředím pro další rozvoj nenáročné cykloturistiky.
Výstupem projektu, jehož realizátorem i provozovatelem bude Město Nymburk, je vybudování 2.000 m nové cyklostezky v rámci páteřní cyklotrasy LABSKA, která je součástí mezinárodní cyklotrasy CT24. Cyklostezka umožní hladké napojení (objezd bývalých lodních doků) a dostupnost zájímavých míst v obcích Hradiště (připravovaný projekt přívoz k Hrabalovu Kersku) a Ostrá (Botanicus, kemp Wostrey). Součástí projektu bude rovněž významná informační propagace kulturních a společenských událostí, významných památek, zajímavých míst včetně spolupráce s dalšími subjekty poskytujícími služby pro cestovní ruch v oblasti Nymburska.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 045 308,92 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 913 737,00 Kč
 
Celková částka: 6 959 046,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena