Rekonstrukce synagogy a rabínského domu v Žatci - Muzeum a kulturní prostor Synagoga Žatec

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Ing. Daniel Černý
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004638
Zahájení projektu: 16. 1. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2023
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce budov synagogy a rabínského domu v Žatci, které jsou nemovitými kulturními památkami evidovanými v ÚSKP pod rejstříkovými čísly 47724/5-4953 a 42537/5-1653 a nachází se na území Městské památkové rezervace Žatec (dále MPR). Všechny historické objekty v MPR se nacházející jsou zařazené na Indikativním seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví (č. rejstříku ÚSKP 34, IdReg. 47960761, název Žatec - město chmele).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 47 331 153,01 Kč
Národní soukromá částka: 8 352 556,42 Kč
 
Celková částka: 55 683 709,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena