III/2384 Kladno - Velká Dobrá, recyklace

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Středočeský kraj
Registrační číslo: CZ.1.15/1.1.00/07.00156
Zahájení projektu: 1. 5. 2008
Ukončení projektu: 31. 10. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Smyslem projektu je zkvalitnění dopravního propojení obcí Středočeského kraje, zejména v návaznosti na R6 a zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu ve Středočeském kraji.
Tímto projektem je řešena rekonstrukce silnice III/2384 mezi obcí Velká Dobrá a městem Kladno v úseku km 3,633 - 1,359 v celkové delcé 2 274m.
Rekonstrukce proběhne metodou šetrnou k životnímu prostředí. Bude aplikována technologie recyklace za studena na místě, tím dojde k úsporám nových materiálů, snížení energetické náročnosti a redukci staveništní dopravy.
Rekonstrukcí úseku dané komunikace se odstraní nedostatky v průjezdnosti na této silnici, zvýší se bezpečnost a plynulost silničního provozu v oblasti, zvýší se životnost vozovky, sníží hlučnost při provozu, zlepší její užitné vlastnosti, sníží náklady na údržbu a minimalizují se možné příčiny vzniku negativních dopadů na životní prostředí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 19 981 092,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 526 074,00 Kč
 
Celková částka: 23 507 167,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena