III/0085 Bašť, recyklace

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Středočeský kraj
Registrační číslo: CZ.1.15/1.1.00/17.00357
Zahájení projektu: 19. 6. 2009
Ukončení projektu: 7. 8. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Smyslem projektu je zkvalitnění dopravního propojení obcí Středočeského kraje a zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu ve Středočeském kraji.
Tímto projektem je řešena rekonstrukce silnice III/0085, která začíná v km 0,810 - 4,866 v celkové délce4 056 m, od křižovatky s I/9 v navázání na II/244, k silnici II/608 s napojením na D8 .
Délka rekonstruovaného úseku je 4 056 m, šířka 6 - 7 m. Na rekonstruovaném úseku je počítáno s třemi křižovatkami, jedna s III/0091, druhá s III/24210 a třetís III/0084, několik napojení na MK a sjezdy na lesní cesty a pole. Rozjezdy křižovatek jsou zčásti započteny do rekonstrukce. V rámci akce bude provedena výšková úprava vodovodních uzávěrů a vodorovné dopravní značení.
Rekonstrukce proběhne metodou šetrnou k životnímu prostředí. Bude aplikována technologie recyklace za studena na místě, tím dojde k úsporám nových materiálů, snížení energetické náročnosti a redukci staveništní dopravy.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 28 388 696,28 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 009 768,00 Kč
 
Celková částka: 33 398 464,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena