Skiareál Lipno - regionální zimní centrum

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: LIPNO SERVIS s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.14/3.1.00/02.00419
Zahájení projektu: 1. 6. 2008
Ukončení projektu: 30. 11. 2008
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Obsahem projektu je rozšíření, modernizace a zkvalitnění nejvýznamnějšího zařízení CR v Jihočeském kraji pro zimní sezónu. Zahrnuje:
- Vybudování nové 4sedačkové lanové dráhy (LD) na sjezdové trati Jezerní (A2-LD4)
- Vybudování nové 4sedačkové LD nasjezdové trati Střecha (C-LD4)
- Vybudování 2sedačkové LD na sjezdové trati Promenádní (B-LD2)
- Rozšíření tech. zázemí Skiareálu:
a) posílení systému zasněžování na 2násobný výkon
b) pořízení sněžné rolby
c) pořízení víceúčelového stroje s příslušenstvím
d) pořízení doplňkových a ochranných prvků Skiareálu
Realizace projektu je zásadní z hlediska rozvoje CR na Lipensku, stěžejní je i z regionálního pohledu (zařízení regionálního významu). Projekt reaguje na ne plně využitý potenciál CR na Lipensku. Rozvíjí synergie a posiluje vzájemnou provázanost s další nabídkou CR v regionu. Rozšiřuje nabídku pro trávení volného času, zásadně posiluje konkurenceschopnost regionu v zimní sezóně a zkvalitňuje služby Skiareálu.
VP - režim RIP

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 75 032 050,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 13 240 950,00 Kč
Soukromé zdroje: 103 625 332,00 Kč
 
Celková částka: 191 898 332,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena