Přístavba a rekonstrukce penzionu Bezdrev

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: ALFAARENA , spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.1.14/3.1.00/03.00874
Zahájení projektu: 1. 9. 2008
Ukončení projektu: 31. 5. 2009
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Smyslem projektu je rekonstrukce a přístavba penzionu Bezdrev, který je v současné době nevyužívaný. Stavební úpravy stávajících nyní nevyužitých prostor objektu včetně jeho rozšíření umožní penzion především znovu uvést do provozu. Vedle toho dojde k poskytování kvalitních služeb v oblasti ubytování a stravování. Tyto služby budou díky projektu v porovnání s předchozím stavem nyní nabízeny jednak ve vyšší kvalitě a jednak v širším rozsahu. Díky znovuotevření penzionu, které bude realizací projektu umožněno, dojde k tolik potřebnému doplnění kvalitní infrastruktury v oblasti cestovního ruchu v obci Zliv nedaleko Hluboké nad Vltavou. Realizací projektu dojde především k přílivu nových návštěvníků a to jak do samotného ubytovacího zařízení, tak do celého regionu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 655 566,81 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 174 511,00 Kč
Soukromé zdroje: 6 152 206,00 Kč
 
Celková částka: 13 982 284,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena