Plzeň - Culture Station

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Klotz a.s.
Registrační číslo: CZ.1.14/3.1.00/29.02916
Zahájení projektu: 18. 12. 2014
Ukončení projektu: 31. 8. 2015
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Cílem projektu je záchrana devastované nemovité kulturní památky, západního křídla budovy vlakového nádraží Plzeň- Jižní předměstí, která v současné době není již delší dobu využívána pro svůj původní účel, a nové uplatnění rekonstruovaného objektu pro různorodé kulturní aktivity přispívající k rozvoji cestovního ruchu. Bude zde vystavěno multifunkční zařízení, kde budou proporčně zastoupeny hlavní kulturní disciplíny. V úrovni mostu a vstupu do budovy bude víceúčelová vstupní hala a malý sál(studio). V úrovni peronu bude velký multifunkční sál s mnohostranným kulturním využitím. Vzniklé multifunkční kulturní zařízení bude doplněno odpovídajícím zázemím - zkušebnami, kanceláří, šatnami, sklady a sociálním zařízením. Realizací uvedenéhozáměru dojde k záchraně a výraznému zlepšení funkčnosti a vzhledu objektu bývalé západní (odjezdové) haly nádraží Jižní předměstí a zatraktivnění celé okolní městské části Plzně pro účely cestovního ruchu i pro potřeby obyvatel města.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 21 119 299,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 726 935,00 Kč
Soukromé zdroje: 3 712 656,00 Kč
 
Celková částka: 28 558 890,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena