Kostel sv. Jakuba - křižovatka cest.

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Římskokatolická farnost Týn nad Vltavou
Registrační číslo: CZ.1.14/3.2.00/25.02751
Zahájení projektu: 21. 2. 2014
Ukončení projektu: 29. 1. 2015
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Smyslem projektu je revitalizovat památkový objekt, který je součástí městské památkové rezervace města Týn nad Vltavou - kostel sv. Jakuba u nám. Míru v Týně nad Vltavou. Účelem projektu je využít kulturní a historický potenciál revitalizované památky pro naplňování poslání farnosti a jeho partnerů. Na projektu se partnersky spolupracuje s Biskupstvím českobudějovickým, jsou a budou zde realizovány významné církevní a společenské akce. Ve spolupráci s dalším partnerem projektu, městem Týn nad Vltavou, probíhá dlouhodobá spolupráce, zejména v oblasti kultury a cestovního ruchu. S partnerem Domovem sv. Anežky jsou pak mj. plánovány tématické akce věnující se Svatojakubské stezce (kostel sv. Jakuba leží na této stezce) Cíle projektu: Turistické, kulturní a společenské zázemí v kostele sv. Jakuba Spokojenost občanů a účinkujících na akcích; kvalitní provozní zázemí Hezké a příjemné prostředí v centru města, soulad s požadavky na úroveň městské památkové rezervace

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 718 102,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 538 488,00 Kč
Soukromé zdroje: 1 532 594,00 Kč
 
Celková částka: 11 789 184,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena