Krajem André na kole

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Mikroregion Hustopečsko
Registrační číslo: CZ.1.11/2.1.00/13.01202
Zahájení projektu: 1. 9. 2011
Ukončení projektu: 31. 10. 2011
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Cyklotrasa Krajem André o délce cca 40 km je součástí Moravské vinařské stezky. Pro naplnění svého potenciálu ovšem postrádá potřebnou infrastrukturu v podobě mobiliáře, který by samotnou trasu zpříjemnil jednotlivým uživatelům z řad cykloturistů. 
Projekt je určen zejména pro cykloturisty, dále pak i pro občany samotných obcí, ležících podél cyklotrasy. 
Cílem projektu je výrazně zkvalitnit infrastrukturu cestovního ruchu, zaměřenou na cykloturisty, zatraktivnit malebnou krajinu Krajem André apřispět k rozvoji environmentálně šetrného cestovního ruchu. 
Cílů projektu bude dosaženo investicí do mobiliáře ve všech 9 obcích podél cyklotrasy. Jedná se zejména o pořízení altánů, posezení s přístřešky, stojanů na kola, odpadkových košů, informačních tabulí či servisního místa pro kola.
Realizátorem projektu je Mikroregion Hustopečsko, provozovatelem výstupů projektu budou jednotlivé obce mikroregionu, ve kterých bude projekt realizován.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 831 289,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 146 698,00 Kč
 
Celková částka: 977 988,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena