Sanace a revitalizace areálu bývalých kasáren v Třeboni pro potřeby veřejné správy

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Město Třeboň
Registrační číslo: CZ.1.14/2.2.00/02.00571
Zahájení projektu: 1. 6. 2008
Ukončení projektu: 31. 8. 2009
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt je zaměřen do oblasti rozvoje spádových center. Řeší revitalizaci lokality splňující parametry brownfield a současně i záchranu kulturní památky. Přispěje ke zkvalitnění občanské vybavenosti města a jeho celého spádového území - ORP Třeboň. Současně vytvoří i nová pracovní místa. Projekt je v souladu s platnými strategickými dokumenty města a vychází z potřeb jeho obyvatel, které jsou mimo jiné doloženy peticí občanů města.
Revitalizovaný areál bude využit pro potřeby veřejné správy. Předmětem projektu je revitalizace a sanace brownfield lokality - areálu kasáren a využití jeho větší části pro potřeby fungování Městského úřadu. Soustředění všech odborů MěÚ na jednom místě zjednoduší komunikaci mezi občany i jednotlivými odbory MěÚ navzájem. Tuto výhodu ocení jak obyvetlé města Třeboň, tak i obyvatelé žijící ve spádovém území ORP. Celkem se jedná o více jak 25 tisíc obyvatel. Význam projektu je tak obrovský nejen z pohledu města, ale i všech obcí v ORP.
Nezakládá veř.podp.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 50 454 570,34 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 903 746,00 Kč
 
Celková částka: 59 358 316,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena