Nepomuk, rekonstrukce rodného domu Augustina Němejce

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Město Nepomuk
Registrační číslo: CZ.1.14/2.3.00/03.00729
Zahájení projektu: 1. 6. 2009
Ukončení projektu: 30. 4. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Cílem projektu je zkvalitnění a rozšíření občanské vybavenosti města Nepomuku na úrovni kulturní, společenské a spolkové a tím dlouhodobé zvýšení úrovně kvality života obyvatel.
Tohoto cíle bude dosaženo rekonstrukcí nevyužívaného a silně zanedbaného objektu rodného domu Augustina Němejce v centru města Nepomuku za účelem vybudování muzejní a výstavní expozice se zaměřením na život a dílo významného nepomuckého rodáka malíře prof. Augustina Němejce. Vznikne zde nové společenské centrum města, které bude poskytovat i zázemí pro činnost místních spolků.
Projekt tímto reaguje na aktuální stav služeb občanské vybavenosti s využitím prostorového potenciálu, kterým město disponuje. Projektem dojde tedy nejen ke zlepšení služeb občanské vybavenosti, ale také k revitalizaci zanedbaného a nevyužívané objektu v centru města Nepomuku.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 22 657 092,79 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 998 310,00 Kč
 
Celková částka: 26 655 403,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena