ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÉ DOPRAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Plzeňský kraj
Registrační číslo: CZ.1.14/1.2.00/05.01900
Zahájení projektu: 1. 3. 2011
Ukončení projektu: 31. 12. 2011
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na vybavení klíčových přestupních terminálů moderními informačními systémy, které budou poskytovat informace o všech dopravcích dané lokality. Celkem bude pořízeno 23 tabulí.
Přínosem je zvýšení komfortu cestujících a zároveň usnadnění jejich orientace při přestupu. Veškerá data o jízdních řádech a aktuálních zpožděních budou zároveň zveřejněna na webových stránkách, čímž dojde ke zvýšení informovanosti cestujících.
Moderní systémy umožní vzájemnou informovanost jednotlivých dopravců a rozšíří tak možnosti operativních vazeb v případech nepravidelností.
Jde o pilotní projekt zaměřený na řešení otázky informačních systémů. Stává se tak vzorovým modelem řešení informačních systémů v rámci integrovaných dopravních systémů krajů, o jeho využití už projevily zájem další kraje, např. Karlovarský.
Projekt vytváří synergie s Dynamickým dispečinkem PMDP, který již byl z ROP Jihozápad podpořen.
Projekt je finančně udržitelný jak v realizační, tak provozní fázi.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 719 114,77 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 538 666,00 Kč
 
Celková částka: 10 257 781,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena