Silnice II/154 v průtahu obcí Šalmanovice

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Jihočeský kraj
Registrační číslo: CZ.1.14/1.1.00/02.00146
Zahájení projektu: 14. 3. 2008
Ukončení projektu: 8. 10. 2010
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Celková délka rekonstrukce silnice II/154 v průtahu obcí Šalmanovice činí 1,328 km. Bude provedena sanace konstrukčních vrstev vozovky, položeny nové obrusné vrstvy a zřízeno samostatné odvodnění komunikace jako její součást. V rámci stavby musí být jako vyvolané investice provedeny i úpravy na vedení NN, telefonním vedení a protihlukové úpravy některých přilehlých objektů.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 54 442 453,08 Kč
Veřejné zdroje ČR: 9 607 490,00 Kč
 
Celková částka: 64 049 943,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena